top of page

In Nederland is toch veel te weinig zon?

Als je van veel zon houdt is er in Nederland te weinig zon. Maar voor de zonnepanelen is er voldoende zon. Ook op een zwaar bewolkte dag wekken de zonnepanelen erergie op. De zonnepanelen wekken namelijk energie op door licht. En ook in Nederland is er altijd overdag voldoende licht om energie op te wekken. Uiteraard wekken de zonnepanelen in zuid Frankrijk meer energie op omdat in zuid Frankrijk nou eenmaal meer zonne-uren zijn op jaarbasis als in Nederland. Onze berekingen zijn gebasseerd op het aantal gemiddelde zonne-uren in Nederland. En deze berekeningen bewijzen dat ook in Nederland zonnepanelen zeer rendabel zijn. Afhankelijk van hoe u het wil berekenen kan er in ieder geval worden vastgesteld dat investeren in zonnepanelen meer rente geeft als wat u bij de bank kan krijgen.

Zie hieronder wat een bedrijf als resultaat haalt uit een investering in zonnepanelen.

Top-beleging

- 5,5% rendement

- 25 jaar lang

- Na 7 jaar uw inleg terug

- Rendement blijft doorlopen

- Geen risico

- Volledige garantie

Voorbeeld

- U investeert € 50.000,=

- U spaart € 2.750,= het eerste jaar

- U spaart € 2.905,= het 2 jaar (rente op rente dus 5,5% bovenop

de € 2.750,=)

- U spaart € 3.050,25 het 3 jaar enz. enz.

- Na 7 jaar is de investering van € 50.000,= van u (samen met fiscale

voordelen)

- Het rendement loopt nog 18 jaar door

- Aan het einde van de looptijd heeft u € 185.894,= verdiend

- Het netto resultaat na 25 jaar is € 135.894,= voor belasting

bottom of page