top of page

De ledverlichting welke wordt toegepast in koelruimtes of in lichtreclames komt in aanmerking voor investeringsaftrek. Sinds 2009 is het ook mogelijk ledverlichting welke wordt toegepast in bv winkels of kantoorruimtes in aanmerking te laten komen voor de Energie-investeringsaftrek van Senternovem.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Op de Energie-investeringsaftrek (EIA) lijst van 2008 staan led toepassingen waarbij U of uw opdrachtgever een bedrag ter grote van 44% van het investeringsbedrag in aftrek mag brengen van de winst als u een lichtreclame of led toepassing (bedrijfsmiddel) aanschaft dat aan deze energieprestatie-eisen voldoet. U kunt profiteren van de EIA als u een ondernemer bent die in Nederland belastingplichtig is voor

inkomsten- of vennootschapsbelasting en voor eigen rekening feitelijk een onderneming drijft. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Op grond van artikel 3.51 van de wet is zij van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn die gemaakt op of na 1 januari 2008.

Voor meer concrete informatie

http://www.senternovem.nl/eia/

bottom of page